홈으로 참여공간 bracket 통ㆍ번역신청 bracket 베트남어(안내)

베트남어(안내)

이주여성이 안전한 세상, 강원이주여성상담소입니다.

Hướng dẫn(đặt lịch, cử người) thông. biên dịch

 • Hổ trợ, giải quyết những bất tiện trong sinh hoạt cho người dân nhập cư thông qua việc mở rộng sữ dụng dịch vụ đa ngôn ngữ tại các cơ quan công cộng.
 • Tạo môi trường đa ngôn ngữ, cung cấp nguồn nhân lực thông. biên dịch chuyên nghiệp đồng hành trong các lãnh vực tư vấn, y tế...

Nội dung hoạt động hổ trợ và thông.biên dịch

 • Hổ trợ trong quá trình điều trị bệnh tại bệnh viện
 • Cung cấp thông tin cần thiết trong đời sống sinh hoạt thường ngày.
 • Chia sẽ khó khăn cá nhân qua việc tư vấn. đăng ký phúc lợi xã hội.
 • Hổ trợ và thúc đẩy tiến hành các vụ việc tại các cơ quan công cộng như sở cảnh sát, tòa án, bộ lao động...

Phương cách yêu cầu và đăng ký

 • Đăng ký

  Đăng ký sữ dụng địch vụ thông.
  biên dịch tại Trung tâm.
  (điền vào đôn đăng ký dịch vụ thong.
  bien dịch theo mẩu dính kèm)
  Số điện thoại: 033-244-1366
  Số fax: 033-244-9545
  Đc e-mail: wmw2441366@naver.com

 • Tiếp nhận

  Tiếp nhận đơn xin tại Trung tâm
  Xác nhận người đăng ký

 • Sữ dụng

  Kết nối nhân viên thông.
  biên dịch và sữ dụng dịch vụ.

 • Xác nhận

  Chuyền tãi giấy xác nhận thông.
  biên dịch (điền vào giấy xác nhận
  dịch vụ thông.biên đính kèm)